سنگ ایران بازار توافق روسیه آمریکا

سنگ: ایران بازار توافق روسیه آمریکا تحریم ها عربستان دونالد ترامپ

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آینده نگری دقیق تر اوضاع هوا با محاسبه تبخیر آب

محققان موفق شدند با استفاده از توانایی های راداری پیشرفته و محاسبه میزان تبخیر آب، آینده نگری های دقیق تری در زمینه بارش باران ارائه دهند. 

آینده نگری دقیق تر اوضاع هوا با محاسبه تبخیر آب

آینده نگری دقیق تر اوضاع هوا با محاسبه تبخیر آب

عبارات مهم : باران

محققان موفق شدند با استفاده از توانایی های راداری پیشرفته و محاسبه میزان تبخیر آب، آینده نگری های دقیق تری در زمینه بارش باران ارائه دهند.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی یورک الرت، کارشناسان هواشناسی می دانند که به خاطر نادیده گرفتن عوامل فیزیکی مانند تبخیر آب، آینده نگری های هواشناسی در زمینه بارش باران دقیق و کامل نیست.

بر این اساس، محققان دانشگاه میسوری در آمریکا سیستمی اختراع کرده اند که دقت آینده نگری های مربوط به بارش باران را از طریق لحاظ کردن اوضاع تبخیر آب در ارزیابی های بارش، زیاد کردن می دهد؛ این سیستم به خاص جهت موقعیت هایی موثر است که در فاصله 30 مایلی یک رادار خدمات هواشناسی قرار داشته باشند.

آینده نگری دقیق تر اوضاع هوا با محاسبه تبخیر آب

نیل فاکس استادیار علوم هوا در دانشگاه میسوری گفت: تبخیر آب بر میزان بارش بارانی که به زمین می رسد، تاثیر قابل توجهی دارد. با اندازه گیری این تاثیر، می توانیم آینده نگری های دقیق تری ارائه دهیم که به کشاورزان، کارشناسان کشاورزی و عموم مردم اطلاعات مورد نیاز آنها را می دهد.

محققان جهت تشخیص اندازه قطره های باران از یک رادار هواشناسی دو قطبی استفاده کردند. اندازه یک قطره باران بر میزان تبخیر و نیز بر حرکت آن تاثیر دارد به طوری که قطرات کوچکتر باران سریعتر تبخیر می شوند ولی با مقاومت هوایی کمتری مواجه می شوند.

محققان موفق شدند با استفاده از توانایی های راداری پیشرفته و محاسبه میزان تبخیر آب، آینده نگری های دقیق تری در زمینه بارش باران ارائه دهند. 

محققان با در هم امیختن این داده ها و الگویی که رطوبت اتمسفر را ارزیابی می کرد، توانستند روشی جهت ردیابی اختراع کنند که قطره های باران را از نقطه ای که به وسیله رادار مشاهده می شود تا زمانی که به زمین اصابت می کند، پیگیری می کند.

این سیستم دقیقا تعیین می کند که جهت بارش هر قطره باران چه میزان تبخیر صورت می گیرد.

محققان با اشاره به این که کشاورزان جهت مدیریت محصولات خود به آینده نگری های هواشناسی نیاز دارند، خاطر نشان کردند که هر اندازه آینده نگری های بارش باران دقیق تر باشد، جهت کشاورزان مفیدتر خواهد بود.

آینده نگری دقیق تر اوضاع هوا با محاسبه تبخیر آب

آنها تصریح کردند که آینده نگری دقیق بارش باران همچنین در کل به آینده نگری بهتر اوضاع جَوی کمک می کند لیکن بارش باران می تواند بر واکنش‌ها طوفان، کیفیت هوا و انواع متفاوت سایر عوامل آب و هوایی تاثیر گذارد.

محققان موفق شدند با استفاده از توانایی های راداری پیشرفته و محاسبه میزان تبخیر آب، آینده نگری های دقیق تری در زمینه بارش باران ارائه دهند. 

واژه های کلیدی: باران | محققان | هواشناسی | بارش باران | تاثیر گذار | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog